Welcome to Viet-X Plus
  B1: Chắc chán bản đang ở chế độ soạn thảo văn bản Viết (không phải dang HTML)
  B2: Đăng ảnh cho sản phẩm rồi chọn canh lề TRÁI để hình ảnh nằm bên trái bài viết
  B3: Ghi lại và nhập thông tin cho sản phẩm
  TÊN SẢN PHẨM: .....
  Chất liệu: .....
  Xuất xứ: .....
  Nhãn hiệu: .....
  B4: Ghi thông tin chi tiết giới thiệu sản phẩm
  B5: Chuyển sang chế độ HTML, dán đoạn code bên dưới vào cuối (Thay đổi tên và giá cho phù hợp từng sản phẩm):
  <div class="simpleCart_shelfItem"><h2 class="item_name">
  Tấm lót chuột</h2>
  <img class="item_thumb" src="Link ảnh sản phẩm" style="border: 0px #000 solid; width: 0%;" /><br />
  Giá: <span class="item_price">0,000 VNĐ </span>
  <input class="item_add" type="button" value=" + " /></div>

  B5:
  - Dán đoạn Code màu xanh ở dưới vào sau link ảnh xuất hiện thứ 2 (trên xuống dưới):
  "link ảnh thứ 2" style="border: 1px dotted #c0c0c0;" />
  - Đối với Viet-X Hot: style="border: 1px dotted rgb(48, 180, 230);"

  0 nhận xét :

  ✖ Copyright ©2015 Viet-X Plus a member of Viet-X Corp +
  www.viet-x.com - all rights reserved
  Viet-X Corp TvOnline | Hot.VietX | Startup | Ycafe

  Enter email address :

  Tạp chí khởi nghiệp Phân phối hàng hóa kinh doanh